kalv

På våren föder korna sina kalvar.

De första 2-3 veckorna ligger kalvarna hos sin mamma som går i lösdrift med liggsängar. När kalven är ca 3 veckor börjar den skaffa sig kompisar och se sig om lite på egen hand. De sover då i halmströdda stora boxar med ingång bara för kalvar.

box

Under betessäsongen betar djuren tillsammans i hagarna. Då är även en tjur med så det kommer nya kalvar året därpå.


På vintern är de inne i lösdrift och sover i liggsängar
som är strödda med halm och spån.

Djuren äter enbart gräs som är producert på gården.